© 2009 - 2017 Liga Biblijna w Polsce Polityka cookies | realizacja medox.pl

Nasza misja

Misją i celem Ligi Biblijnej jest, aby Słowo Boże zawarte w Biblii mogło być w Polsce dostępne, zrozumiałe i zastosowane w życiu w praktyczny sposób.

Projekt Filip w 2004 roku, 01Rok 2004 to drugi rok funkcjonowania Projektu Filip w Polsce. W tym czasie, dzięki Bożej łasce, kontynuowaliśmy rozpoczęte wcześniej szkolenia dla zborów, a także rozpoczęliśmy współpracę z następnymi. Kilka kościołów zakończyło już cykl czterech szkoleń i współpraca jest kontynuowana.

Liga Biblijna w Polsce
Aleja Warszawska 352
39-400 Tarnobrzeg

Konto misyjne
PLN: BZWBK 59 1090 2750 0000 0001 3413 8560
EU: BZWBK PL 43 1090 2750 0000 0001 3413 8460
GBP: BZWBK PL 89 1090 2750 0000 0001 3413 8505
USD: BZWBK PL 31 1090 2750 0000 0001 3413 8482
SWIFT: WBKPPLPP

© 2009 - 2017 Liga Biblijna w Polsce Polityka cookies | realizacja medox.pl