© 2009 - 2024 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl

Narzędzie wzrostu Kościoła w zasięgu Twojej rękiKilka miesięcy temu zakończyliśmy w naszym Zborze Kurs Biblijny prowadzony w oparciu o trzy podręczniki Ligi Biblijnej: Odkryj prawdziwy pokój, Odkryj prawdziwą radość, Odkryj prawdziwy cel. Chciałbym w związku z tym podzielić się czymś, co – jak wierzę – będzie zachętą do uruchomienia go w Twoim Zborze.

Kiedy zaczynaliśmy pracę z tymi materiałami, nie przypuszczałem, że tak wiele wniosą do naszego życia duchowego; tak w wymiarze indywidualnym, jaki i wymiarze życia wspólnoty.

Jesteśmy Zborem o niezbyt imponującej liczbie osób. Mamy 50 wiernych i kilkanaścioro osób poniżej progu dorosłości. Kurs przeprowadzaliśmy na środowych nabożeństwach na przestrzeni kilkunastu miesięcy. Nigdy wcześniej (Zbór istnieje od 14 lat) nie prowadziliśmy naszych społeczności w formie studium biblijnego; oczywiście, za wyjątkiem spotkań domowych. Było to dla nas nowe doświadczenie, które stanowiło pewnego rodzaju wyzwanie rodzące szereg pytań i wątpliwości.

Początki były trudne. Nasze spotkania spowijały ciemne chmury wstydu, lęku i obaw przed wypowiadaniem się w szerszym gronie (na rozważania przychodziło od około dziesięciu do dwudziestu kilku osób). Wydawało się, że będzie to bariera nie do przeskoczenia, że nigdy jej nie przełamiemy. Ale – dzięki Bogu – po pewnym czasie (w kilka tygodni) pojawiły się pierwsze symptomy pozytywnych zmian. Wymagało to od prowadzącego wytworzenia atmosfery swobody do publicznej wypowiedzi, delikatnej zachęty i stałego przekonywania, że każda wypowiedź ma znaczenie, że nikt – nawet, jeżeli powie coś niewłaściwego – nie będzie z tego powodu od razu poddany miażdżącej krytyce ze strony lidera.

Potem ze spotkania na spotkanie było już pod tym względem coraz lepiej.

Kolejnym problemem była często pojawiającą się u niektórych uczestników Kursu tendencja do odbiegania od tekstu biblijnego w niepotrzebne dygresje, które niczego pozytywnego nie wnosiły, a powodowały jedynie podniesienie temperatury negatywnych emocji, zabierając cenny czas. To wymagało od prowadzącego zdolności do taktownej, ale stanowczej reakcji, mającej sprowadzić prowadzone dociekania na właściwe tory.

Wspólne studium Słowa przyniosło dla nas wszystkich kilka szczególnych błogosławieństw:

- wymiernie wzrosła frekwencja na naszych środowych nabożeństwach – wykształciło w wierzących umiejętności publicznego wypowiadania swoich przemyśleń na temat Słowa Bożego, co jest problemem wielu wierzących;
- wykształciło zdolności do samodzielnej analizy tekstu biblijnego bez popadania w jałowe rozważania;
- przygotowało potencjalnych liderów grup domowych do prowadzenia studium Pisma Świętego poprzez demonstrację, jak to ma to wyglądać w praktyce;
- zachęciło do samodzielnego studium Słowa Bożego;
- wzbogaciło poznanie Biblii każdego uczestnika kursu poprzez wspólną analizę Bożych zasad (sam ze zdumieniem odkryłem, jak wiele mogłem się nauczyć od moich braci i sióstr, którzy – dzieląc się swoimi przemyśleniami – wzbogacali moje poznanie Słowa Bożego);
- w trakcie Kursu okazało się, że wiele osób bardzo potrzebuje takich wspólnych rozważań Pisma, także niektóre z nich wręcz się dopytywały, kiedy będzie następne studium PF.

Te pozytywne owoce Kursu Biblijnego w naszym Zborze (EWZ Gorlice) wskazują na to, że warto sięgnąć po to narzędzie, żeby zastosować je w Twojej społeczności.

Roman Jacek Ostrowski,
Starszy Zboru EWZ w Gorlicach, Koordynator Lokalny Ligi Biblijnej w Gorlicach.

Liga Biblijna w Polsce
Aleja Warszawska 352
39-400 Tarnobrzeg

Podaruj teraz

Konto misyjne
PLN: Santander 59 1090 2750 0000 0001 3413 8560
EU: Santander PL 43 1090 2750 0000 0001 3413 8460
GBP: Santander PL 89 1090 2750 0000 0001 3413 8505
USD: Santander PL 31 1090 2750 0000 0001 3413 8482
SWIFT: SCFBPLPWXXX

© 2009 - 2024 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl