© 2009 - 2024 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl

Kliknij na poszczególne kafelki i zobacz, jaki obszar możesz wesprzeć, na co są przeznaczane środki finansowe i jaką to wprowadza różnicę.

uwolnij slowouwolnij misjonarzauwolnij potencjal

uwolnij pracownika

KONTO BANKOWE

LigaBiblijna w Polsce
Aleja Warszawska 352, 39-400 Tarnobrzeg

Santander 59 1090 2750 0000 0001 3413 8560
koniecznie z dopiskiem: „Cele statutowe” – określając przy tym jeden z celów np:

BIBLIA
PROJEKT FILIP
PROJEKT E-FILIP
PROJEKT WOLNOŚĆ
PROJEKT MISJA_PL lub
PRACOWNIK.

Jeśli cel darowizny nie zostanie jasno zaznaczony, fundacja określi przeznaczenie środków według istniejących potrzeb.

INFORMACJE DODATKOWE

Dla osób fizycznych:

Dokonując darowizny na cele statutowe Ligi Biblijnej możesz zmniejszyć swój dochód podlegający opodatkowaniu o kwotę dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% kwoty dochodu przed opodatkowaniem. Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym.
Odliczeniu podlegają wpłaty dokonane na konto bankowe Ligi Biblijnej.

(Podstawa prawna: art. 26 ust.1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami).

Dla osób prawnych:

Odliczeniu podlega kwota do 10% dochodu przed jego opodatkowaniem.

(Podstawa prawna: art. 18 ust.1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami).

Za wszystkie złożone ofiary i wsparcie modlitwą serdecznie dziękujemy. Wierzymy, że „Bóg jest w stanie udzielić wam w obfitości wszelkiej łaski, abyście we wszystkim, zawsze byli samowystarczalni i obfitowali w każdym dobrym dziele” (2Kor 9,10).

Liga Biblijna w Polsce
Aleja Warszawska 352
39-400 Tarnobrzeg

Podaruj teraz

Konto misyjne
PLN: Santander 59 1090 2750 0000 0001 3413 8560
EU: Santander PL 43 1090 2750 0000 0001 3413 8460
GBP: Santander PL 89 1090 2750 0000 0001 3413 8505
USD: Santander PL 31 1090 2750 0000 0001 3413 8482
SWIFT: SCFBPLPWXXX

© 2009 - 2024 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl