© 2009 - 2024 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl

projekt misja pl

PROJEKT MISJA_PL to zaawansowany program zakładania nowych, chrześcijańskich wspólnot, adresowany do istniejących już kościołów, które mają potencjał do założenia nowej społeczności. W ciągu roku, przy udziale krajowych oddziałów Ligi Biblijnej, na całym świecie powstaje około 1500 takich wspólnot. W naszym kraju, od początku funkcjonowania programu powstało 23 nowe kościoły, a 13 jest w trakcie zakładania. Dzięki temu setki osób mogło poznać Dobrą Nowinę. Wiele z nich stało się uczniami Jezusa Chrystusa i głosząc dalej Ewangelię ma wpływ na lokalną społeczność. 

Główny cel Ligi Biblijnej to rozpowszechnianie Słowa Bożego, a poprzez to, przyprowadzanie pojedynczych osób do relacji z Chrystusem i z Jego Kościołem. Mocno wierzymy, że to właśnie lokalny kościół jest podstawowym Bożym narzędziem do ewangelizacji społeczeństwa (Ef 3,10). Tymczasem w naszym kraju ponad 2 000 gmin nie posiada jeszcze ewangelicznej społeczności. Daje to ponad 40 000 miejscowości bez ewangelicznego kościoła. Wierzymy że możemy, a nawet powinniśmy to zmieniać! Dlaczego? Kościół Jezusa Chrystusa powinien być tam, gdzie są ludzie. Jeżeli w każdym większym mieście znajduje się ośrodek kultury, kino czy przychodnia lekarska, to są tam one po to, aby zaspokajać lokalne potrzeby mieszkańców, a gdzie mieszkańcy tam też duchowe potrzeby. W celu ich zaspokojenia istnieje potrzeba zdrowego kościoła, który będzie głosił Ewangelię, w którym ludzie będą mogli zaspokajać swoje duchowe potrzeby poznawania prawdziwego Boga, Jego Syna Jezusa Chrystusa oraz wejść w żywą z Nim relację. Ten kościół to nie budynek, lecz społeczność ludzi, którzy świadomie poddali swoje życie pod panowanie Jezusa Chrystusa i podążają za Nim.

Liga Biblijna jest organizacją międzywyznaniową. Nie zakłada własnych kościołów ani nie tworzy odrębnej denominacji. Misjonarz biorący udział w programie zakłada kościół w obrębie denominacji, przez którą został powołany i wysłany. Założeniem Ligi Biblijnej nie jest budowanie konkretnych struktur, ale żywego Kościoła Jezusa Chrystusa, wspieranie lokalnych, ewangelikalnych społeczności w misji zakładania kolejnych zborów, a tym samym pomoc w osiąganiu zamierzonych przez nich misyjnych celów.

Liga Biblijna w Polsce
Aleja Warszawska 352
39-400 Tarnobrzeg

Podaruj teraz

Konto misyjne
PLN: Santander 59 1090 2750 0000 0001 3413 8560
EU: Santander PL 43 1090 2750 0000 0001 3413 8460
GBP: Santander PL 89 1090 2750 0000 0001 3413 8505
USD: Santander PL 31 1090 2750 0000 0001 3413 8482
SWIFT: SCFBPLPWXXX

© 2009 - 2024 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl