© 2009 - 2024 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl

Nasza misja

Misją i celem Ligi Biblijnej jest, aby Słowo Boże zawarte w Biblii mogło być w Polsce dostępne, zrozumiałe i zastosowane w życiu w praktyczny sposób.

Pragniemy aby Ewangelia docierała do każdego domu, do każdego człowieka i zmieniała ludzi i całe nasze społeczeństwo od wewnątrz. Zdajemy sobie sprawę, że Słowo Boże wsparte mocą Ducha Świętego jest zdolne do zmiany serc, sposobu myślenia, do uwolnienia od grzechu, patologii i złych postaw w życiu.

Jak wygląda życie bez Boga i stosowania się do Jego Słowa, wszyscy możemy zaobserwować. Tak jak w świecie przyrody, rodzaj drzewa możemy poznać po jego owocach, tak według słów Jezusa, ludzi i ich stan duchowy również możemy poznać po duchowych owocach. Polskie afery, skandale, korupcja, przestępczość, demoralizacja, agresja, kłamstwa, patologie. To z pewnością nie są owoce o jakich mówił Jezus.

Projekt Filip w 2006 roku, 01Wiemy, że aby móc oglądać dobre owoce, należy sadzić dobre drzewa. Aby życie ludzi mogło naprawdę się zmieniać, Słowo Boże musi do nich dotrzeć, być przez nich przeczytane, zrozumiane i zachowane w sercach. Jednak wielu ludzi nie czuje się na siłach by rozpocząć samodzielne czytanie Biblii. W tym mogą i powinni być pomocni chrześcijanie, którzy jak biblijny Filip, będą tymi, którzy pomogą w zrozumieniu i na początku poprowadzą te osoby poprzez Pisma.

Taki jest też cel naszego programu noszącego nazwę "Projekt Filip". Wspieramy chrześcijan, Zbory, organizacje chrześcijańskie i Misje w ich pracy misyjnej poprzez dostarczanie materiałów (ewangelizacyjnych i uczniowskich) do studiowania Biblii oraz samego Pisma Świętego.

Co się wydarzyło w PF w 2006 roku?

Dzięki Bogu rok 2006 był już czwartym rokiem funkcjonowania naszego programu w Polsce. pt. " Dzielne lwiątko Leoś" Jest on adresowany do dzieci w Zborach, jak i do ewangelizacji dzieci z poza zborów. Kurs opiera się na podobnych zasadach jak kursy dla dorosłych.

Projekt Filip w 2006 roku, 02Bóg otworzył nam drzwi do wspierania służby w więzieniach. Wzięliśmy między innymi udział w Konferencji "List do Filomena" w Łękini poświęconej służbie w więzieniach. Owocem tego i innych spotkań jest spore zainteresowanie naszymi materiałami osób, które pracują w więzieniach, jak i samych osadzonych.

Projekt Filip w 2006 roku, 03Z programu PF korzystają w tej chwili 63 kościoły różnych denominacji. Materiały są wykorzystywane przez chrześcijan w bardzo różny sposób: w ewangelizacji indywidualnej, w spotkaniach grupowych, w służbie w Zakładach Karnych, Zakładach Poprawczych, Placówkach Opieki Społecznej, w pracy wśród bezdomnych, na różnego rodzaju obozach chrześcijańskich, w Gwiazdkowej Niespodziance oraz na zajęciach szkółek niedzielnych dla dzieci i dla dorosłych.

Jeżeli chodzi o konkretne liczby, to w 2006 roku poprzez PF, 778 osób rozpoczęło czytanie Pisma Świętego, a 284 zakończyło jeden z kursów biblijnych. Spośród tych osób, 232 przyjęły Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, a 72 zostało ochrzczonych i zostało członkami lokalnej wspólnoty. Powstały też 23 grupy biblijne, w których ludzie wspólnie czytają Słowo Boże i wzrastają w wierze. W szkoleniach wzięło udział około 700 "Filipów", w tym 466 nowych.

Projekt Filip w 2006 roku, 04Jak zwykle to tylko suche liczby, ale za tymi liczbami, kryją się historie uradowanych i zbawionych osób, które doświadczyły Bożego działania, wyzwolenia z grzechów i niewoli diabła, wysłuchanych modlitw oraz wytrwałej pracy wielu "Filipów". Nie mało też osób stało się członkami kościołów wnosząc do nich świadectwo mocy Bożej oraz zachętę do dalszej pracy misyjnej.

Dziękujmy Bogu za to i módlmy się o "jeszcze", o to, aby nasz Kraj stał się polem cudu Bożej łaski. Bo jak mówi Pismo: " a gdzie zaobfitował grzech - łaska zaobfitowała bardziej" Rz 5,20

Liga Biblijna w Polsce
Aleja Warszawska 352
39-400 Tarnobrzeg

Podaruj teraz

Konto misyjne
PLN: Santander 59 1090 2750 0000 0001 3413 8560
EU: Santander PL 43 1090 2750 0000 0001 3413 8460
GBP: Santander PL 89 1090 2750 0000 0001 3413 8505
USD: Santander PL 31 1090 2750 0000 0001 3413 8482
SWIFT: SCFBPLPWXXX

© 2009 - 2024 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl