© 2009 - 2024 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl

 nabor misjonarzy 2022 trwa

Liga Biblijna w Polsce, zazwyczaj w cyklu dwuletnim, organizuje szkolenia dla osób pragnących aktywnie zaangażować się w zakładanie nowych wspólnot na terenie naszego kraju. Nabór pierwszej grupy misjonarzy odbył się w roku 2001. Od tamtej pory Liga Biblijna przeszkoliła jedenaście grup misjonarzy z dwunastu ewangelikalnych denominacji, w tym między innymi Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Chrystusowego, Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Kościoła Wolnych Chrześcijan, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan czy Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Aktualnie z programu MPL korzysta XIII grupa misjonarzy. Szkolenie grupy XII skończyło się w październiku 2022 roku a grupy XIII będzie trwać do połowy roku 2024.

NOWY NABÓR

Kolejna rekrutacja XIV-tej grupy rozpoczął się w połowie 2023 roku. 

Podczas rekrutacji zwracamy uwagę m.in. na to czy:

  • kandydat jest członkiem ewangelicznego kościoła, uznającego Biblię za nadrzędny autorytet
  • jest wysłany do służby przez lokalny kościół i posiada jego rekomendację
  • kandydat i zbór mają ugruntowaną wizję ewangelizacji i zakładania nowych wspólnot
  • kandydat mieszka w miejscu zakładania nowej społeczności lub jest gotowy się tam przeprowadzić w momencie podjęcia służby
  • będzie w stanie w pełni zaangażować się w tą służbę przez minimum 24 miesiące
  • jest gotowy uczyć się i stosować nabyte prawdy i umiejętności w służbie misyjnej

O zakwalifikowaniu misjonarza do programu decyduje zbieżność wizji i wartości Ligi Biblijnej z wizją i wartościami misjonarza oraz wysyłającego go Zboru.

Misjonarz, biorący udział w projekcie Misja_PL nie staje się misjonarzem Ligi Biblijnej, ale jest i przez cały czas pozostaje pracownikiem wysłanym przez własny zbór. Lokalny zbór może również starać się o wsparcie finansowe dla swojego misjonarza na okres nie przekraczający 24 miesięcy.

Kościoły zamierzające w najbliższej przyszłości budować kolejną chrześcijańską wspólnotę w swojej bliższej bądź dalszej okolicy, zachęcamy do rozważenia możliwości włączenia się w PROJEKT MISJA_PL. Natomiast jeżeli na obecnym etapie kościół nie ma takich planów, zachęcamy gorąco do włączenia się w tą misję poprzez finansowe i modlitewne wspieranie obecnej grupy misjonarzy. Do wspierania zachęcamy również osoby indywidualne. Jedna osoba, odkładając regularnie niewielką kwotę, np. 30 czy 50 zł miesięcznie jest w stanie istotnie wspierać pracę misyjną. Ofiary z tytułem Misja_PL, w całości są przekazywane na stypendia dla misjonarzy. Więcej szczegółów na temat możliwości wspierania tej służby można znaleźć tutaj.

W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi PROJEKTU MISJA_PL oraz składania zgłoszeń prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Wojciech Leszczyński
tel. 606 673 093
email: leszczynski[at]ligabiblijna.pl

Liga Biblijna w Polsce
Aleja Warszawska 352
39-400 Tarnobrzeg

Podaruj teraz

Konto misyjne
PLN: Santander 59 1090 2750 0000 0001 3413 8560
EU: Santander PL 43 1090 2750 0000 0001 3413 8460
GBP: Santander PL 89 1090 2750 0000 0001 3413 8505
USD: Santander PL 31 1090 2750 0000 0001 3413 8482
SWIFT: SCFBPLPWXXX

© 2009 - 2024 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl