© 2009 - 2024 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl

modlac sie

Możesz modlić się o kilka niezmiernie istotnych obszarów, w których bez Bożej pomocy nie jesteśmy w stanie osiągnąć wiele.

Dla Projektu Filip

 • o jeszcze większe zaangażowanie członków zborów w indywidualną ewangelizację
 • aby Koordynatorami Lokalnymi w kościołach byli ludzie powołani przez samego Pana
 • tych chrześcijan, którzy każdego miesiąca rozpoczynają poznawanie Słowa Bożego z ludźmi z zewnątrz (również w pochodnych PROJEKCIE E-FILIP i PROJEKCIE WOLNOŚĆ
 • aby Słowo Boże mogło zakorzenić się głęboko i trwale w sercach nowych studentów
 • o dzieci uczestniczące w kursach biblijnych „Leoś” i otwarte serca ich rodziców
 • o środki finansowe na druk, zakup i transport Biblii oraz Nowych Testamentów
 • o środki na druk materiałów do studium biblijnego dla kolejnych studentów Słowa.

Dla programu zakładania kościołów MISJA_PL

 • o mieszkańców i te miejscowości w których misjonarze zakładają aktualnie nowe społeczności, aby Bóg otwierał tam drzwi dla ewangelii
 • o naszych churchplanterów, którzy w zaufaniu Bogu oddali się tej służbie, o ich ochronę, Boże prowadzenie i zaopatrzenie finansowe dla rodzin
 • o nowych pracowników gotowych zakładać wspólnoty
 • aby wizja zakładania nowych kościołów w Polsce rozrastała się wśród przywódców
 • o wzrost odpowiedzialności polskich kościołów za swoje środowisko
 • o inne misje zakładające kościoły działające w Polsce i ich liderów
 • o cały Polaków, aby Bóg otwierał ich serca na przyjęcie ewangelii

Dla liderów i pracowników Ligi Biblijnej

 • o świeżą wizję pracy, mądrość i pasję w działaniu i podejmowaniu decyzji,
 • aby ich służba była wykonywana na najwyższym poziomie i zawsze z właściwą motywacją oraz Bożym namaszczeniem
 • o bezpieczeństwo w czasie licznych podróży dla Koordynatorów Regionalnych koordynujących ewangelizację indywidualną w zborach.

Liga Biblijna w Polsce
Aleja Warszawska 352
39-400 Tarnobrzeg

Podaruj teraz

Konto misyjne
PLN: Santander 59 1090 2750 0000 0001 3413 8560
EU: Santander PL 43 1090 2750 0000 0001 3413 8460
GBP: Santander PL 89 1090 2750 0000 0001 3413 8505
USD: Santander PL 31 1090 2750 0000 0001 3413 8482
SWIFT: SCFBPLPWXXX

© 2009 - 2024 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl